FAQSSSPF

ALL ABOUT HDPE PIPES and PLASTIC PIPES

1 – HDPE Pipe is;

HDPE Pipes meaning is coming from the raw materials of the plastic pipe groups produced. HDPE Pipe shorted from High Density Polyethylene material or/and Polyethylene High Density as PEHD Pipe. HDPE Pipe have 4 generation which are the first material produced from Low Density Polyethylene Pipes (LDPE) as PE 32 and used as second PE 63 Pipes called Medium Density Polyethylene (MDPE) and the third generation of Polyethyene Pipe called PE 80 Pipes which are mostly used for gas distribution as Polyethylene 80 Pipe and the last  polyethylene Generation is PE 100 Pipes known as HDPE 100 Pipes, PE 100 Pipes, PE Pipes or PEHD Pipes in over te world.
HDPE Pipes mostly used for transportation of drinking water, HDPE pressure water piping systems and some of the projects as mentioned below.

2- Where is the HDPE 100 Pipes used for;

HDPE_Pipe                          pipes_zeep_construction

HDPE Pipes are span a wide variety of applications over the world as one the best plastic material can be used for very big area. HDPE pipes can be used safely in all areas as the following transmission applications particularly drinking water;

 • HDPE pipe can be used for clean water / potable water projects in the main networks while the all network of the projects.
 • The one of the using area of the HDPE pipe is natural gas transportation on the underground gas pipelines and preffered PE 80 gas pipe or HDPE 100 gas pipes.
 • HDPE Pipes can be used for petrolium / oil applications as safely.
 • The PE Pipes can preffered for canalisation projects with the low pressures of HDPE pipe.
 • HDPE Pipes’ another area of uses as cable protection pipes called HDPE Double Wall Cable Casing Pipes or HDPE cable covering pipes produced as normal HDPE Pipes or as HDPE Corrugated Pipes for Power Cable Protection on the lines.
 • HDPE Telecommunication Pipe or HDPE data pipes also an usage area of the HDPE pipes.
 • HDPE pipe also can be used for acides in chemical projects.
 • HDPE Pipe usage area is drainage lines. The pipes uses for drain of the waste water, storm water, dredge applications.
 • The HDPE pipes applicable as Dredging Pipes for Sea Outfall Projects over the sea. HDPE Dredging Pipes used with steel flange and HDPE Flange Adapter after welded to each other and used with Floaters on the sea.
 • Usage area of HDPE pipe is transport of the Spring water from the mountains.
 • HDPE pipe used for industrial works over the center of the industrial areas.
 • HDPE Pipe usage area is Marina Applications.
 • Pe Pipe can be used in  Mining Projects & Applications.
 • Polyethylene pipes used for sewage networks, sewer – sewerage networks and waste water networks.
 • HDPE Pipe can be used for drainage projects as perforated pipe – slotted pipes to be drain of the storm water, artesian.
 • HDPE Pipe used for Hyrdroelectric Systems.
 • Pe pipe uses in agricultural projects for the agrarian terrains.
 • HDPE Pipe used in the gardens for irrigation or farm irrigation.
 • In the fish farm can be used mostly HDPE piping.
 • On the Fire Fighting Projects preffered HDPE Pipe with the FM Approval and used safely.
 • HDPE Pipe can be used in geothermal projects.
 • HDPE Pipe can be preffered in all projects that would be used PVC Pipes.
 • The HDPE Piping Systems are preffered on all municipal projects in underground or above ground.

3- HDPE Pipes Technical Specification

HDPE Pipe can be produced on diameter between 16 mm and 2200 mm as outer diameter and known with their outer diameter as nominal. HDPE Pipe technical table is shows the HDPE Pipe Technical Specification with HDPE Pipes weight chart, HDPE Pipe Thickness information and the tolerances of the values. The main specifications are coming from the usage area standard which is necessary for the applications.

HDPE Pipes manufacturing as per the world standard which is the number EN 12201-2 and ISO 4427 standard for water projects. Also the other standards are for HDPE Pipes EN 13476 – HDPE Corrugated Pipes meaning Plastic Piping systems for the non-pressure projects. EN 50086- HDPE Corrugated Pipes for telecommunication projects with the purpose on standard is Conduit systems for electrical installations as shown their used area.

You can check the following page of HDPE pipes for the HDPE Pipe Specification that shows the specs of the piping.

4- HDPE Pipe Joining Proces

HDPE Pipe can be joined / welded in three methods which is the changable according to projects of the piping systmes. The plastic pipe welding methods are can be used as desired way to best suitable welding method of the using.

 • 1- Butt Fusion Welding Process :

  The most used welding process of HDPE Pipe is Butt Fusion welding method and it’s the best strong welding type for HDPE pipe which is the making by heating of the pipes.

 • 2-Electro Fusion Welding Process:

  The second welding method of HDPE pipes is by electrofusion joining of the pipes. The HDPE pipe fittings are have their electro fusion sides to connect two pipes each other with the readable barkod and as otomatically the Electro Fusion Welding machine with the barkod of pipes have all the information of welding process to be joining of pipes easly

 • 3-Welding by Coupling Fittings – Mechanical Fittings as Push-fit type of joining the pipes.

  This is the mostly preffered for the smaller sizes of pipe to be connect fast and easy as Pushfit type of joining pipes. ıt’s choosed for easly way of the joining for the all projects. It’s connecting by the fittings.

5- HDPE Pipes Size Chart, HDPE Pipes Weight Chart, HDPE Pipe Thicknesses Chart

Faq about the HDPE pipes are the dimention of polyethylene pipe, diameters, weight of hdpe pipes, thickness of pe pipes. All this information about polyethylene pipe could be know with the hdpe pipe size chart.
HDPE Pipe Size Chart providing the informations for the pipeline projects, engineers, students, welding masters.

SIKÇA SORULAN SORULAR

HDPE BORU VE PLASTİK BORULAR HAKKINDAKİ HERŞEY

1 – HDPE Borular;

Plastik boru türlerinden HDPE Boru, anlam itibari ile HDPE hammaddesinden gelmektedir. HDPE Boru, High Density Polyethyelene yani Yüksek Yoğunluklu Polietilen Boru (YYPE)’den kısaltılarak kullanımı HDPE Boru olmuştur. HDPE boruların tarihi 4 ayrı jenerasyon öncesine dayanır. İlki PE 32 olarak bilinen LDPE – Low Density Poliyethylene yani Düşük Yoğunluklu Polietilen anlamına gelen ve 1933 yılında hayatımıza girerek içme suyu borularının üretiminde kullanılmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ikinci jenerasyon olan PE 63 (HDPE 63) Medium Density Polyethyene yani Orta Yoğunluklu Polietilen anlamına gelir ve 3. jenerasyon ürün PE 80 (HDPE 80)’dir ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen hammaddesinden üretilerek çoğunlukla gaz projelerinde kullanılır. Son teknoloji ile tüm temiz su ve basınçlı su projeleri için PE 100 hammaddesi yani HDPE üretimine geçilerek bugün tğ dünyada içme suyundan, petrol, asit, kanalizasyon ve hatta bir çok endüstriyel alanda kullanımına yer verilmiştir. HDPE boruların birçok anma ismi bulunmaktadır. Başlıcası HDPE boru olan ve PE 100, HDPE 100, pe boru, Polietilen boru, Polyetilen 100 boru olarak çeşitli şekillerde söylenir.

2- HDPE Borular Nerelerde Kullanılır;

HDPE_Pipe                          pipes_zeep_construction

HDPE Borular geniş kullanım alanlarına sahiptir ve dünyanın her yerinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılırlar.  PE 100 boru kullanım alanlarından bazıları;

 • HDPE borular başta içme suyu – temiz su hatlarında kullanılarak, her türlü ana şebeke ve küçük hatlarda başlıca kullanımı vardır.
 • HDPE boru kullanım alanlarından birisi de PE 100 doğalgaz projeleridir. En önemli doğalgaz taşıma hatları Pe100 boru ile gerçekleştirilmiştir.
 • Ayrıca Pe 100 borular petrol taşımasında – yakıt taşımasında da
 • Pe borular kanalizasyon projelerinde de yerini almıştır. Düşük basınçlı borular ile kullanılabilir.
 • HDPE borular için başka bir kullanım alanı da kablo muhafaza borusu projeleridir. Kablo muhafaza projelerinde 2 türlü kablo koruma boruları vardır. Bunlardan ilki HDPE Çift Cidarlı Korige Kablo Muhafaza Borusu‘dur ve çift duvarlı kablo borusu, kılıf borusu olarak bilinirler. İkincisi normal HDPE borulardır ve basınçsız projeye uygun olarak kablo muhafaza etmek amacı ile kullanılırlar.
 • Başka bir kullanım alanı da HDPE Telekomünikasyon Borusu olarak kullanımıdır. HDPE Data borusu da denilen borular Tedaş uygulamalarında tercih edilir.
 • HDPE Borular ayrıca petrol ve asit taşıması uygulamalarında da kullanılır.
 • HDPE boru uygulamalarında drenaj projeleri de vardır. Pe borular atık su drenaj projelerinde, yağmur suyu tahliyesi uygulamalarında kullanılır.
 • HDPE borunun başka bir kullanım amacı Deniz Deşarjı projeleridir ve Dredging  Borusu olarak Deniz Tarama uygulamalarında kullanılır. HDPE borular iki ucuna çelik flanş ve flanş adaptörü kaynak işlemi yapılarak, deniz üzeri kullanımı için Floaters / Duba ile birlikte kullanılır.
 • PE borular doğal kaynak suyu taşıması projelerinde kullanılır.
 • Endüstri alanlarında PE 100 borular birçok kimyasal uygulamalarda tercih edilirler
 • HDPE borular Marina uygulamalarında kullanımı yaygındır.
 • Maden çalışmalarında hdpe boru kullanılır.
 • Polietilen borular yeraltı atık su projelerinde kullanılır.
 • HDPE borular drenaj projelerinde HDPE Delikli Boru olarak kullanılır.
 • Hidroelektrik Sistemleri ve Santralleri uygulamaları için hdpe borular tercih edilirler.
 • Pe 100 borular tarımsal uygulamalarda, tarlalarda kullanılırlar.
 • HDPE borular bahçe ve çiftliklerde damla sulama ve sulama projelerinde kullanılır..
 • Balık çiftliklerinde hdpe boru tercih edilir.
 • Pe 100 borular yangın koruma hatlarında güvenle kullanılır.
 • HDPE borular jeotermal projelerde kullanılır.
 • HDPE borular, PVC Boruların kullanıldığı tüm projelerde güvenle tercih edilebilir
 • Pe borular tüm yer altın ve yer üstü projeleri için belediye uygulamalarında kullanılır.

3- HDPE Boru Teknik Özellikleri

HDPE Borular 6 mm ve 22000 mm arası dış çaplarında üretilir ve nominal dış çap olarak bilinirler. HDPE boru teknik tablosu ile HDPE boru teknik özellikleri, HDPE boru ağırlıkları, HDPE Boru et kalınlıkları gösterilir. Başlıca spesifikasyonlar kullanım amaçlarına göre, proje uygulamaları için farklılıklar göstermektedirler.

HDPE Borular dünya standartlarından EN-12201 -2 ve ISO 4427 standartlarına göre üretilirler. Ayrıca yine HDPE’den üretilen HDPE korige borular için standart EN 13476’dır ve basınçsız borulama sistemleri projelerine uyumlu olarak üretilirler. HDPE telekom boruları – kablo muhafaza boruları için satandart numarası EN 50086’dır.

4- HDPE Boruların Kaynak – Birleştirme Metodları

HDPE Borular, projelere uygulama yöntemlerine göre 3 farklı türde birleştirilirler. HDPE boru kaynak yöntemleri istenen şekilde projelere en uygun method ile kaynak yapılabilir.

 • 1- Alın Kaynak ile Birleştirme Metodu

  En yaygın kullanılan yöntem Alın kaynak ile birleştirme metodudur. Isıtma ve ütüleme aşamaları ile en sağlam birleştirme şeklidir. Her türlü projeye uygundur.

 • 2-Elektrofüzyon Kaynak ile Birleştirme Metodu

  HDPE Borular için ikinci kaynak yöntemi Elektrofüzyon kaynak metodudur. Borular birbirleri ile elektrofüzyon manşon yardımı ile birleştirilir. Diğer tüm ek parçalar da elektrofüzyon ek parçalardır ve iki uçlarında elektrofüzyon alanları bulunarak barkod okutma sistemi ile otomatik olarak birleştirilir.

 • 3- Puşfit Ek Parçalar – Kaplin Ek Parçalar ile Boru birleştirme Metodu

  Bu yöntem daha küçük çaplı borular ve küçük çaplı projelerde en çok tercih edilen birleştime metodudur. daha az maliyetli ve zaman avantajı bulunduran kaplin ek parçaları ile borular birbirlerine kolaylıkla birleştirilir.

Quiénes Tuberias de PEAD y tuberías de plástico

1 – Tuberías de PEAD es;

Tuberías PEAD significado proviene de la materia prima de los grupos de tuberías de plástico producidas. Cortocircuito a partir de material de polietileno de alta densidad y / o polietileno de alta densidad como PEHD Pipe. PEAD Tubería tiene 4 generación, que son el primer material producido a partir de tuberías de polietileno de baja densidad (LDPE) como PE 32 y se utiliza como segundo PE 63 Tubos llamados polietileno de densidad media (MDPE) y la tercera generación de Polyethyene Tubería llamado PE 80 Tuberías que son en su mayoría utilizado para la distribución de gas como de polietileno 80 Tubería y la última generación de polietileno es de PE 100 Tuberías conocidos como PEAD 100 Tubos de PE 100 Tuberías, tubos de PE o tubos PEHD en más te mundo.
Tubos de PEAD utilizan sobre todo para el transporte de agua potable, sistemas de tuberías de agua de presión PEAD y algunos de los proyectos que se mencionan a continuación.

2- ¿Dónde está el PEAD 100 Tuberias utilizados para;

HDPE_Pipe                          pipes_zeep_construction

Tubos de PEAD son abarcar una amplia variedad de aplicaciones sobre el mundo como uno de los mejores material plástico se puede utilizar para el área muy grande. Tuberias de PEAD se pueden utilizar con seguridad en todas las áreas como las siguientes aplicaciones de transmisión en particular el agua potable;

 • Tubería de HDPE puede ser utilizado para proyectos de agua potable de agua / potable en las principales redes, mientras que toda la red de los proyectos.
 • El de la zona utilizando el de tuberías PEAD es el transporte de gas natural en los gasoductos subterráneos y preffered tubo de gas PE 80 o HDPE 100 tuberías de gas..
 • Tubos de polietileno se pueden utilizar para aplicaciones de petróleo / aceite con la mayor seguridad.
 • Las tuberías de PE pueden preferido para proyectos de canalización con la baja presión de la de tuberías PEAD.
 • Tuberías PEAD ‘otra área de usos como tubos de protección de cables llamados Tubos Cable PEAD doble pared de la carcasa o por cable PEAD cubriendo tubos producidos como tuberías normales PEAD o como Tuberías PEAD Perfilado para Poder Protección del cable en las líneas.
 • PEAD Telecomunicaciones Tubería o HDPE tuberías de datos también un área de uso de los tubos de PEAD.
 • Tuberías de PEAD también se puede utilizar para los ácidos en proyectos químicos.
 • Área de uso de PEAD Tubería es líneas de drenaje. Los tubos utiliza para desagüe de las aguas residuales, aguas pluviales, aplicaciones de dragado.
 • El aplicable Tubos de dragado para Mar Proyectos emisario al mar. Tubos de PEAD de dragado utilizados con brida de acero y adaptador de brida de PEAD después de soldarse entre sí y utilizar con flotadores en el mar.
 • Área del uso de tubos de PEAD es el transporte del agua de manantial de las montañas.
 • tubos de HDPE usado para trabajos industriales sobre el centro de las zonas industriales.
 • PEAD tubos área de uso es Aplicaciones Marina.
 • Pe Pipe se puede utilizar en Minería Proyectos & amp; Aplicaciones.
 • Tubos de polietileno utilizados para redes de saneamiento, alcantarillado -. las redes de alcantarillado y redes de aguas residuales
 • Tubería de polietileno puede ser utilizado para proyectos de drenaje de tuberías perforadas como -. ranurado tuberías para ser de drenaje del agua de lluvia, pozo artesiano
 • Tubería de PEAD utilizado para sistemas Hyrdroelectric.
 • tubería Pe utiliza en proyectos agrícolas de los terrenos agrarios.
 • Tubería PEAD utilizado en los jardines para riego o riego agrícola.
 • En la piscifactoría se puede utilizar tubería de polietileno de alta densidad en su mayoría.
 • En los proyectos de lucha contra incendios preffered Tubería HDPE con la aprobación FM y utilizados con seguridad.
 • Tubería HDPE se puede utilizar en proyectos geotérmicos.
 • Tubería HDPE puede preffered en todos los proyectos que se utilizarían Tubos de PVC.
 • Los sistemas de tuberías de PEAD se hubiese gustado estar en todos los proyectos municipales en metro o por encima del suelo.

3- Tuberías PEAD Especificación Técnica

PEAD Tubería puede ser producido en diámetro entre 16 mm y 2200 mm como diámetro exterior y conocido con su diámetro exterior nominal. PEAD Tubería mesa técnica es muestra del PEAD Tubería Especificación técnica con la carta de peso Tuberías PEAD, HDPE Tubería información Espesor y las tolerancias de los valores. Las principales especificaciones son procedentes de la norma área de uso que es necesaria para las aplicaciones.

Tubos de PEAD de fabricación de acuerdo con el estándar mundial, que es el número ES 12201 a 2 y la norma ISO 4427 para proyectos de agua. También las otras normas son para tuberías PEAD EN 13476 – Tuberías PEAD corrugado que significa sistemas de tuberías de plástico para los proyectos sin presión. Tubos EN 50086- PEAD Perfilado para proyectos de telecomunicaciones con el fin de norma tiene sistemas de conductos para instalaciones eléctricas como se muestra la superficie dedicada.

4- PEAD Tubería Proceso de Unión

PEAD Tubería puede unirse / soldada en tres métodos, que es la variable según los proyectos de los sistemas de tuberías. El tubo de plástico métodos de soldadura son se puede utilizar como forma deseada al método de soldadura más adecuado del uso.

 • 1- Butt soldadura por fusión de proceso:

  El proceso de soldadura más utilizado del PEAD Tubería es método de soldadura Butt Fusion y que es el mejor tipo fuerte de soldadura para de tuberías PEAD, que es la toma por calentamiento de las tuberías.

 • 2-Proceso de Electro Fusión Soldadura:

  El segundo método de soldadura de tubos de PEAD es por electrofusión unión de las tuberías. Los accesorios de tubería de PEAD son tener sus lados electro fusión para conectar dos tubos cada uno con el barkod legible y como otomatically la máquina electro soldadura por fusión con el barkod de tubos de tener toda la información del proceso de soldadura que se unión de tuberías easly

 • 3-Soldadura por acoplamiento Accesorios – Accesorios mecánicos como duras tipo de unión de las tuberías.

  Esta es la preferida sobre todo para los tamaños más pequeños de de tuberías que conecte rápido y fácil como empuje tipo Fit de tubos de unión. Es choosed para easly medio de la unión de todos los proyectos. Se conecta por los accesorios.

5- Tubos de PEAD de tallas, Tuberías PEAD Tablas Peso Gráfico, PEAD Tubería Espesores Gráfico

Faq about the HDPE pipes are the dimention of polyethylene pipe, diameters, weight of hdpe pipes, thickness of pe pipes. All this information about polyethylene pipe could be know with the hdpe pipe size chart.
Tamaño PEAD Tubería Carta proporcionando las informaciones para los proyectos de gasoductos, ingenieros, estudiantes, maestros de soldadura.