About UsKurumsalAcerca de Nosotros

[su_row][su_column size=”1/2″]

Zeep Construction CO LTD was founded in 2010 and developed since its inception at the same time expanding its worldwide customer base continues to provide the best services to many countries today.Through our meticulous quality we provide our services and products to our goal today is proud to be a company that wanted to turn the country all over the world took their place in a strong market.

Modern technology adapting to our understanding of present-day conditions the company to meet the needs of our customers can use effectively, so as to make them satisfied can renew ourselves constantly, thus reaching a very short time with customers and proud of being a leading company that maximize their benefit we always achieve greater success than the previous one.

Our solution-oriented approach to business, our priority is always our customers gain the most enduring way to their problems and to produce an accurate solution in relation to our company to make continuously satisfied.

Vision: Technological and can adapt to environmental changes, self-renewing our structure in the international context to be the best in our field, to ensure the success of our experience of ourselves.

Mission: To be everywhere with beneficial to mankind, creative and positive thinking on trade.

Always with a firm understanding of solution-oriented, and win the people. As we Zeep Construction our goal thrive ago and then win people and our target is our gain.

[/su_column]
[su_column size=”1/2″][/su_column][/su_row][su_row][su_column size=”1/2″]

Zeep Construction LTD ŞTİ 2010 da kuruldu ve kurulduğu günden bu yana gelişerek aynı zamanda dünya çapında müşteri portföyünü genişleterek bugün bir çok ülkeye en iyi hizmeti vermeye devam etmektedir.

Hizmetlerimizde ve ürünlerimizde titizlikle sağladığımız kalite sayesinde bugün aranan bir firma olmanın gururu ile hedefimizi dünya üzerindeki tüm ülkelere çevirip güçlü pazarda yerimizi aldık.

Şirket anlayışımızı günümüz koşullarına uyumlaştırarak modern teknolojiyi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda etkin bir şekilde kullanabilen, müşterilerimizi memnun kılacak şekilde kendimizi sürekli yenileyebilen, bu sayede kısa zamanda bir çok kişiye ulaşan ve onların faydalarını maksimize eden öncü bir firma olarak daima bir öncekinden daha büyük başarılar elde etmekteyiz.

Çözüm odaklı firma anlayışımız ile önceliğimiz her zaman müşterilerimizi kazanmak, onların sorunlarına en kalıcı ve doğru bir şekilde çözüm üretmek, şirketimizle olan ilişkilerinde memnuniyetlerinin sürekliliğini sağlamaktır.

Vizyon

Çağımızın gerektirdiği teknolojik ve çevresel değişimlere uyum sağlayarak, belirli bir mekan aralığı olmaksızın dünya üzerinde ürünlerimize ihtiyacı olan müşterilerimizin nazarında ilk sırada yer almak.

Misyon

İnsanlığa yararlı, yaratıcı ve pozitif düşünen ticaret anlayışımız doğrultusunda, dünya üzerinde her yerde bilinen firma itibarını koruyarak müşterilerimize katma değer yaratacak olan ürünlerimizi, onları en doğru zaman ve mekanda buluşturarak, memnuniyetleri daima en üst seviyede tutmak.

Zeep Construction olarak öncelikli hedefimiz  gelişmek ve ardından insan kazanmaktır ve hedeflerimiz kazancımızdır.

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]   [/su_column][/su_row][su_row][su_column size=”1/2″]

Zeep Construction CO LTD fue fundada en 2010 y ha desarrollado desde su creación al mismo tiempo, la expansión de su base de clientes en todo el mundo sigue ofreciendo los mejores servicios a muchos países today.Through nuestra calidad meticulosa ofrecemos nuestros servicios y productos a nuestro objetivo de hoy es el orgullo de ser una empresa que quería convertir al país en todo el mundo tomó su lugar en un mercado fuerte.

La tecnología moderna adaptación a nuestra comprensión de las condiciones actuales de la empresa para satisfacer las necesidades de nuestros clientes pueden utilizar de manera efectiva, a fin de hacerlos satisfecho puede renovarnos constantemente, alcanzando así un tiempo muy corto con los clientes y orgullosos de ser una empresa líder que maximizan su beneficio siempre lograr un mayor éxito que la anterior.

Nuestro enfoque orientado a las soluciones de negocio, nuestra prioridad es siempre a nuestros clientes a obtener la forma más duradera a sus problemas y para producir una solución precisa en relación con nuestra empresa para hacer continuamente satisfecho.
Vision: Tecnológico y puede adaptarse a los cambios ambientales, la auto-renovación de nuestra estructura en el contexto internacional para ser los mejores en nuestro campo, para asegurar el éxito de nuestra experiencia de nosotros mismos.
Mission: Para estar en todas partes con beneficiosa para la humanidad, creativo y el pensamiento positivo en el comercio.

Siempre con un firme entendimiento de solución orientada, y ganar a la gente. A medida que la Zeep Construction nuestro objetivo prosperar atrás y luego ganar la gente y nuestro objetivo es nuestra ganancia.

[/su_column]
[su_column size=”1/2″][/su_column][/su_row]