Plastic Pipe FittingsPlastik Boru Bağlantı Parçaları – FittingsAccesorios de Tuberías de Plástico

[su_row][su_column size=”1/3″][su_slider source=”media: 409,408,407″ width=”400″ height=”600″ title=”no” pages=”no”][/su_column]
[su_column size=”2/3″]

[su_button url=”http://zeepconstruction.com/hdpe-electro-fusion-fittings/” background=”#000000″]HDPE Electrofusion Type Fittings [/su_button]
[su_button url=”http://zeepconstruction.com/hdpe-butt-fusion-fittings/” background=”#000000″]HDPE Butt Fusion Type Fittings[/su_button]

Plastic Pipe Fittings

[su_column size=”2/3″] Plastic Pipe Fittings used for every type of plastic pipes in order to get new lines on the main lines, to give directions or connect the lines to each other.

In HDPE Pipes, fittings produced in 3 groups as, HDPE Electro Fusion fittings, HDPE Butt Welding – Injection Fittings and HDPE Coupling – Push-Fith Fittings types.

Some of the Plastic Pipe Fittings most prefered as belows, please click on the title of the fittings to see details of related fittings you interested in.

Equal Tee : HDPE Equal Tee, PVC Equal Tee, Corrugated Pipe Equal Tee, and for all other kind of Equal Tee’s used for to give news lines on the main lines.

Inequal Tee : HDPE Inqual Tee, PVC Inequal Tee, Corrugated Pipe Inequal Tee, and for all other kind of Inequal Tee’s used in order to open a new small line on the bigger pipelines.

Reducer : HDPE Reducer, PVC Reducer, Corrugated Reducer produced for the their type of pipes. Produced with the same raw material which is the their pipe and used on the line to reduce the pipeline which is to get smaller pressure line.

Coupler : HDPE Coupler, PVC Coupler, Corrugated Coupler produced for connect the pipes to each other in order connect the pipes on the same line. HDPE Coupler produced as Electro Fusion Coupler and Push-Fith thype HDPe Copling. Couplers used fo to connect the same diameters’s pipes on the same pipeline to completed.

EF Saddle : HDPE EF Saddle produced as Electro Fusion HDPE Saddle and usedn on live line to get new line on the mainline.

EF Tapping Tee; HDPE EF Tapping Tee produced as Electro fusion type and get the smaller line on the live line from the bigger lines. It’s more advantage to use then tee fittings because of gets quickly and easy.

Flange Adaptor : HDPE Flange adaptor uses as stub end on the ending of pipes to connect valve, air valve, check valve, fire hydrant and uses together with steel flanges.[/su_column]

[/su_row][su_row][su_column size=”1/3″][su_slider source=”media: 409,408,407″ width=”400″ height=”600″ title=”no” pages=”no”][/su_column]
[su_column size=”2/3″]
[su_button url=”http://zeepconstruction.com/hdpe-electro-fusion-fittings/” background=”#000000″]HDPE Boru Elektrofüzyon Ek Parçalar[/su_button]

[su_button url=”http://zeepconstruction.com/hdpe-butt-fusion-fittings/” background=”#000000″]HDPE Boru Alın Kaynaklı Ek Parçalar[/su_button]

[su_column size=”2/3″]

Plastik Boru Bağlantı – Ek Parçaları

[su_column size=”2/3″] Plastik boru bağlantı parçaları (fittingsler) her türde borular için hatlara ek hat almak üzere, yön vermek veya hatları birbirine bağlamak üzere kullanılır.
HDPE Borularda elektro füzyon kaynaklı ek parçalar, alın kaynaklı ek parçalar ve push-fith (mekanikal) tipli ek parçalar olarak 3 grupta üretilirler. Fittingslerden bazıları aşağıdaki gibidir.

Aşağıdaki fittingsler hatlarda en çok tercih edilen bağlantı parçalarıdır.

Eşit te : HDPE Eşit Te, PVC Eşit Te, Korige – Koruge Eşit Te, Kablo Muhafaza Borusu Eşit Te, ve diğer boru türleri için ayrı ayrı kullanılan te’ler ana şebeke hatlara yeni hatlar vermek üzere kullanılır.

İnegal Te : HDPE İnegal Te, PVC inegal Te, Korige – Korige İnagel Te ve diğer boru türleri için kullanılan ana hatlara daha küçük hatlarla yeni hat verilmesi için kullanılır.

Redüksiyon : HDPE Redüksiyon, PVC Redüksiyon, Korige – Korige Redüksiyon gibi boru türleri için üretilir. Boru hattı ile aynı hammaddeden üretilen Redüksiyon bağlantı parçası da daha büyük bir şebeke hattından, daha küçük bir hatta geçerken tercih edilen önemli bir fittings türüdür.

Manşon : HDPE Manşon, PVC Manşon, Korige Manşon gibi bir çok boru türünde kullanılan ve boruları birbirine bağlamak amacı ile kullanılan fittins türüdür. Coupler olarak da bilinen manşon, elektro füzyon olarak veya push-fit tip olarak üretilirler. Aynı çapta iki boruyu birbirne bağlayarak şebeke hattı tamamlanır.

EF Semer : HDPE EF Semer elektro füzyon tip olarak üretilir ve canlı hat üzerinde yeni bir hat almak amacı ile kullanılır.

EF Servis Te; HDPE EF Servis Te elektro füzyon tip olarak üretilir ve canlı hat üzerinden daha küçük bir hat almak amacı ile tercih edilerek, te kullanımından daha avantajlı ve hızlıca kaynak yapılarak yeni hat elde edilir.

Flanş Adaptorü : HDPE Flanş Adaptoru hat sonlarında borulara stub end olarak boru sonlarına eklenerek vana, vantuz, çekvalf, yangın hidrantları bağlamak üzere çelik flanşlar ile birlikte kullanılır.
[/su_column]
[/su_row][su_row][su_column size=”1/3″][su_slider source=”media: 409,408,407″ width=”400″ height=”600″ title=”no” pages=”no”][/su_column]
[:es]

[su_button url=”http://www.zeepconstruction.com/es/electrofusion-accesorios/” background=”#000000″]Tuberia Pead Accesorios de Electrofusion [/su_button]
[su_button url=”http://www.zeepconstruction.com/es/butt-fusion-accesorios/” background=”#000000″]Tubería Pead Accesorios de Soldadura a Tope[/su_button]

[su_column size=”2/3″]

Accesorios de Tuberías de Plástico

[su_column size=”2/3″] Accesorios de tubería De plástico utilizados para todo tipo de tubos de plástico con el fin de obtener nuevas líneas en las líneas principales, para dar instrucciones o conecte las líneas entre sí.
En Tuberías PEAD, accesorios producidos en 3 grupos, accesorios Fusion PEAD Electro, Butt PEAD Soldadura – Accesorios inyección y PEAD Acoplamiento – tipo Push-Fith accesorios.

Algunos de los accesorios de tubería De plástico más preferido como belows, por favor haga clic en el título de los accesorios para ver los detalles de sus accesorios que te interesan.
PEAD Igualdad Tee: PEAD Igualdad Tee, Igualdad de PVC Tee, corrugado de tuberías Igualdad Tee, y para toda otra clase de Igualdad camiseta del utilizado para dar líneas de las noticias en las líneas principales.

PEAD Reductor Tee :PEAD Igualdad Tee, desigual PVC Tee, corrugado de tuberías desigual Tee, y para toda otra clase de Inequal camiseta del utilizado con el fin de abrir una nueva línea pequeña en las tuberías más grandes.

PEAD Reductor : PEAD Reductor, Reductor de PVC, corrugado Reductor producen para el su tipo de tuberías. Producido con la misma materia prima que es el de su pipa y se utiliza en la línea de reducir la tubería que es conseguir línea de presión más pequeño.

PEAD EF Acoplador: PEAD acoplador, acoplador de PVC, corrugado acoplador producidos para conectar los tubos entre sí con el fin de conectar las tuberías en la misma línea. PEAD acoplador produce como Electro Fusión acoplador y Push-Fit Tipo de HDPE de acoplamiento. Copulantes utilizados FO conectar las mismas tuberías de diámetros en la misma tubería para completado.

PEAD EF Saddle : PEAD EF Saddle produce como electrofusión PEAD de una silla y se utiliza en la línea en vivo para obtener nueva línea en la línea principal.

PEAD EF Tapping Tee : PEAD EF Tapping Tee producido como Tipo de electrofusión y obtener la línea más pequeña en la línea en vivo desde las líneas más grandes. Es más ventajoso utilizar entonces tee accesorios debido consigue de forma rápida y fácil.

PEAD Brida Adaptador : Adaptador de PEAD Brida utiliza como final talón en el final de las tuberías para conectar la válvula, válvula de aire, válvula de retención, boca de incendios y utiliza junto con bridas de acero.[/su_column]

[/su_row]