SIKÇA SORULAN SORULAR

HDPE BORU VE PLASTİK BORULAR HAKKINDAKİ HERŞEY

1 – HDPE Borular;

Plastik boru türlerinden HDPE Boru, anlam itibari ile HDPE hammaddesinden gelmektedir. HDPE Boru, High Density Polyethyelene yani Yüksek Yoğunluklu Polietilen Boru (YYPE)’den kısaltılarak kullanımı HDPE Boru olmuştur. HDPE boruların tarihi 4 ayrı jenerasyon öncesine dayanır. İlki PE 32 olarak bilinen LDPE – Low Density Poliyethylene yani Düşük Yoğunluklu Polietilen anlamına gelen ve 1933 yılında hayatımıza girerek içme suyu borularının üretiminde kullanılmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ikinci jenerasyon olan PE 63 (HDPE 63) Medium Density Polyethyene yani Orta Yoğunluklu Polietilen anlamına gelir ve 3. jenerasyon ürün PE 80 (HDPE 80)’dir ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen hammaddesinden üretilerek çoğunlukla gaz projelerinde kullanılır. Son teknoloji ile tüm temiz su ve basınçlı su projeleri için PE 100 hammaddesi yani HDPE üretimine geçilerek bugün tğ dünyada içme suyundan, petrol, asit, kanalizasyon ve hatta bir çok endüstriyel alanda kullanımına yer verilmiştir. HDPE boruların birçok anma ismi bulunmaktadır. Başlıcası HDPE boru olan ve PE 100, HDPE 100, pe boru, Polietilen boru, Polyetilen 100 boru olarak çeşitli şekillerde söylenir.

2- HDPE Borular Nerelerde Kullanılır;

HDPE_Pipe                          pipes_zeep_construction

HDPE Borular geniş kullanım alanlarına sahiptir ve dünyanın her yerinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılırlar.  PE 100 boru kullanım alanlarından bazıları;

 • HDPE borular başta içme suyu – temiz su hatlarında kullanılarak, her türlü ana şebeke ve küçük hatlarda başlıca kullanımı vardır.
 • HDPE boru kullanım alanlarından birisi de PE 100 doğalgaz projeleridir. En önemli doğalgaz taşıma hatları Pe100 boru ile gerçekleştirilmiştir.
 • Ayrıca Pe 100 borular petrol taşımasında – yakıt taşımasında da
 • Pe borular kanalizasyon projelerinde de yerini almıştır. Düşük basınçlı borular ile kullanılabilir.
 • HDPE borular için başka bir kullanım alanı da kablo muhafaza borusu projeleridir. Kablo muhafaza projelerinde 2 türlü kablo koruma boruları vardır. Bunlardan ilki HDPE Çift Cidarlı Korige Kablo Muhafaza Borusu‘dur ve çift duvarlı kablo borusu, kılıf borusu olarak bilinirler. İkincisi normal HDPE borulardır ve basınçsız projeye uygun olarak kablo muhafaza etmek amacı ile kullanılırlar.
 • Başka bir kullanım alanı da HDPE Telekomünikasyon Borusu olarak kullanımıdır. HDPE Data borusu da denilen borular Tedaş uygulamalarında tercih edilir.
 • HDPE Borular ayrıca petrol ve asit taşıması uygulamalarında da kullanılır.
 • HDPE boru uygulamalarında drenaj projeleri de vardır. Pe borular atık su drenaj projelerinde, yağmur suyu tahliyesi uygulamalarında kullanılır.
 • HDPE borunun başka bir kullanım amacı Deniz Deşarjı projeleridir ve Dredging  Borusu olarak Deniz Tarama uygulamalarında kullanılır. HDPE borular iki ucuna çelik flanş ve flanş adaptörü kaynak işlemi yapılarak, deniz üzeri kullanımı için Floaters / Duba ile birlikte kullanılır.
 • PE borular doğal kaynak suyu taşıması projelerinde kullanılır.
 • Endüstri alanlarında PE 100 borular birçok kimyasal uygulamalarda tercih edilirler
 • HDPE borular Marina uygulamalarında kullanımı yaygındır.
 • Maden çalışmalarında hdpe boru kullanılır.
 • Polietilen borular yeraltı atık su projelerinde kullanılır.
 • HDPE borular drenaj projelerinde HDPE Delikli Boru olarak kullanılır.
 • Hidroelektrik Sistemleri ve Santralleri uygulamaları için hdpe borular tercih edilirler.
 • Pe 100 borular tarımsal uygulamalarda, tarlalarda kullanılırlar.
 • HDPE borular bahçe ve çiftliklerde damla sulama ve sulama projelerinde kullanılır..
 • Balık çiftliklerinde hdpe boru tercih edilir.
 • Pe 100 borular yangın koruma hatlarında güvenle kullanılır.
 • HDPE borular jeotermal projelerde kullanılır.
 • HDPE borular, PVC Boruların kullanıldığı tüm projelerde güvenle tercih edilebilir
 • Pe borular tüm yer altın ve yer üstü projeleri için belediye uygulamalarında kullanılır.

3- HDPE Boru Teknik Özellikleri

HDPE Borular 6 mm ve 22000 mm arası dış çaplarında üretilir ve nominal dış çap olarak bilinirler. HDPE boru teknik tablosu ile HDPE boru teknik özellikleri, HDPE boru ağırlıkları, HDPE Boru et kalınlıkları gösterilir. Başlıca spesifikasyonlar kullanım amaçlarına göre, proje uygulamaları için farklılıklar göstermektedirler.

HDPE Borular dünya standartlarından EN-12201 -2 ve ISO 4427 standartlarına göre üretilirler. Ayrıca yine HDPE’den üretilen HDPE korige borular için standart EN 13476’dır ve basınçsız borulama sistemleri projelerine uyumlu olarak üretilirler. HDPE telekom boruları – kablo muhafaza boruları için satandart numarası EN 50086’dır.

4- HDPE Boruların Kaynak – Birleştirme Metodları

HDPE Borular, projelere uygulama yöntemlerine göre 3 farklı türde birleştirilirler. HDPE boru kaynak yöntemleri istenen şekilde projelere en uygun method ile kaynak yapılabilir.

 • 1- Alın Kaynak ile Birleştirme Metodu

  En yaygın kullanılan yöntem Alın kaynak ile birleştirme metodudur. Isıtma ve ütüleme aşamaları ile en sağlam birleştirme şeklidir. Her türlü projeye uygundur.

 • 2-Elektrofüzyon Kaynak ile Birleştirme Metodu

  HDPE Borular için ikinci kaynak yöntemi Elektrofüzyon kaynak metodudur. Borular birbirleri ile elektrofüzyon manşon yardımı ile birleştirilir. Diğer tüm ek parçalar da elektrofüzyon ek parçalardır ve iki uçlarında elektrofüzyon alanları bulunarak barkod okutma sistemi ile otomatik olarak birleştirilir.

 • 3- Puşfit Ek Parçalar – Kaplin Ek Parçalar ile Boru birleştirme Metodu

  Bu yöntem daha küçük çaplı borular ve küçük çaplı projelerde en çok tercih edilen birleştime metodudur. daha az maliyetli ve zaman avantajı bulunduran kaplin ek parçaları ile borular birbirlerine kolaylıkla birleştirilir.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail